Plandokumenter

Dokumenter med planer for Lakseberget etter at E18 er lagt i tunnel fra Blommenholm til Slependen, finnes tilbake til 2010. Nedenfor er bare tatt med de dokumentene som berører eller er en del av det formelle reguleringsarbeidet for Lakseberget.

Generelle dokumenter

Kommunedelplan for E18 Lysaker-Slependen
Kommunedelplanen gir retningslinjer for det videre arbeidet med E18. Egne reguleringsplaner må vedtas før konkret arbeid kan begynne.
Vedtatt i Bærum kommunestyre 18.06.2014
Planbestemmelser
Kart
Alt om planen på GISLINE WebPlan Bærum kommune

Masseforvaltning i Akershus
Dokumentet gir retningslinjer for hvordan fyllmasser bl. a. fra tunnelbygging skal håndteres.
Dato: 24.10.2016
Hele dokumentet

Kommuneplan, arealdel
Arealdelen av kommuneplanen gir en overordnet beskrivelse av hva områder i kommunen kan brukes til. Endelig bestemmelse om bruken må gis i reguleringsplan for det enkelte området.
Dato: 04.04.2018
Bestemmelser
Kartutsnitt: Sandviksbukta

Forslag til reguleringsplan

Reguleringsplan for Lakseberget utfyllingsområde: Forslag til planprogram
Planprogrammet er første del av prosessen frem mot en vedtatt reguleringsplan. Programmet beskriver av hva som må utredes i forbindelse med reguleringen. Det inneholder også en omtrentlig tidsplan for reguleringsarbeidet.
Planprogram lagt ut til høring (dokumentdato 05.09.2018)
Revidert planprogram (vedtatt i Planutvalget 28.02.2019)
Tillegg om medbestemmelse (vedtatt i Planutvalget 28.02.2019).

Varsel om utvidet planområde
Reguleringsetaten oppdaget plutselig, ett år etter at planprogrammet ble utarbeidet, at et større areal øst for Lakseberget måtte tas i bruk som rigg- og transportområde for en eventuell utfylling. Siden dette ikke var nevnt i planprogrammet, måtte det “etteranmeldes”. Det er grunn til å stille spørsmål om hvorvidt planprogrammet med et så stort omfang ville blitt vedtatt om dette hadde vært kjent da vedtaket ble gjort.
Varsel om utvidelse (datert 09.09.2019)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *