Tankevekkende om utbygging

“Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter
i regi av en allianse mellom utbyggere og folkevalgte, hvor det
lenge før noen berørte aner noe om det, er lagt tunge føringer.
På ett eller annet senere tidspunkt vil den lokale befolkning,
hvis de er uenige, bli tvunget til å komme springende etter og
improvisere motstand så godt de kan.”

Erling Okkenhaug i Budstikka 6. november 2018
under overskriften Hva trenger Bærum
.