Om dette nettstedet

Beboermøte som utgangspunkt
12. november 2018 var ca. 30 personer samlet på Blommenholm skole i anledning av at forslag til reguleringsplan for “Lakseberget utfyllingsområde” var lagt ut til høring. Med bolig langs Lakseberget var møtedeltakerne bekymret over at Bærum kommune ville bruke området til å dumpe fyllmasse. Møtet resulterte i at initiativtakerne fikk fullmakt til å utarbeide et høringsnotat på vegne av beboerne.

Stort sakskompleks
Den uformelle gruppen etter Blommenholm-møtet har senere vært holdt løpende orientert om utviklingen i reguleringssaken. Saksområdet viste seg å være et mer omfattende enn først antatt, noe innholdet på dette nettstedet viser. Bortsett fra punktet om lokalhistorie er nettstedet egentlig et strukturert referat av hva som har vært nødvendig å sette seg inn i og å gjøre for å målbære Lakseberget-beboernes syn.

Ansvarlig for innholdet
Innholdet på dette nedstedet er utarbeidet av Torgeir Oma, som kan anses som ansvarlig redaktør. Han har hatt god hjelp av Christine Munch.

Kontakt
Nettstedets e-postadresse er lakseberget@skoletjenesten.no.