Striden om Lakseberget

Lakseberget ble ødelagt da E-18 ble lagt der i 1963-64, men kan gjenoppstå. Når veien blir lagt i tunnel mellom Blommenholm og Slependen, kan terrenget langs Lakseberget tilbakeføres så det ser ut nesten som før veiutbyggingen. Men planleggere i Bærum kommune har fått det for seg at dette skal bli et utfyllingsområde. Med andre ord: man vil fortsette ødeleggelsen. Det foreligger ikke noe politisk vedtak om dette, men det er åpenbart at “noen” i kommuneadministrasjonen ønsker det.

Kommunen informerer som om utfyllingsplanene var vedtatt. Alternativer til ikke å bruke Lakseberget som utfyllingsområde nevnes ikke og har ikke blitt utredet. Slik alternativ informasjon finnes på dette nettstedet. Informasjonen her skal være saklig, men den er ikke nøytral.

Prosessen rundt Lakseberget er komplisert. Menypunktene til høyre gir ulike innfallsvinkler. AKTUELT på menylinjen gir de ferskeste opplysningene.
__

Bildet øverst til venstre er tatt av Fjellanger-Widerøe i 1963, like før veiarbeidet startet.
Bildet øverst til høyre på siden er lagd med utgangspunkt i Google Earth.